Interieurs van verschillende kerken in Nederland

uit 2000 tot 2024 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

St.Cyprian- und Corneliuskirche, Ganderkesee

2024

Kerk Ganderkesee, Noord-Duitsland

Walburgiskerk 2, Zutphen

2022

Vanuit de zuidelijke kooromgang een doorzicht over het koor naar de Credokapel. Op de voorgrond het koororgel (1960) welke Ahrend & Brunzema bouwde. De twee voorste pilaren zijn kleurrijk beschilderd met fresco's, twee van de vele fresco's die deze kerk sieren. Naast dit instrument bezit de kerk het beroemde Hendrick Baderorgel (1639/1643). Een aquarel in een overhoeks perspectief.

St.Jan, Wijk bij Duurstede

2022

In hartje centrum van Wijk bij Duurstede staat de St.Janskerk. Rond 1300 is de kerk als eenvoudige kruiskerk gebouwd. In de 15e eeuw krijgt de kerk haar zijbeuken. Helaas is het koor van de kerk in 1579 door brand verwoest, herbouw bleef uit. Een fraai orgel Kiespenninkorgel uit 1631 siert de kerk en is in 2018 gerestaureerd in de oorspronkelijke staat. Ook werd door lokale inzet een mooi Harrisonorgel geplaatst. Deze aquarel toont de kerk met zicht op de kansel en het oude orgel in centraal perspectief. 

Michaeliskirche

2021

De Sankt Michaeliskirche van Lüneburg welke ik in augustus 2021 schetste. Deze Hauptkirche is mede bekend doordat Bach hier in 1700-1702 als koorknaap zong en op school zat. Sinds die tijd heeft de kerk een ware metamorfose ondergaan, van nagenoeg wit naar een rose-achtige kleur. Ook het Scherer orgel welke aan de noordwand hing werd vervangen door een instrument van Dropa (1708) en sinds 1938 huist in de oude kas een nieuw instrument van Furtwrängler. Op de voorgrond de kansel uit 1602 van Daniel Schwenke. Een aquarel in een overhoeks perspectief van de noordelijke naar de zuidelijke beuk,

Sint Jan, 's-Hertogenbosch

2021

Eén van de hoogtepunten van de Brabantse gotiek staat in hartje centrum van Den Bosch. Deze prachtige kathedraal is gebouwd tussen ongeveer 1220 en 1530. Zowel het exterieur als interieur heeft de bezoeker veel te bieden om te bekijken. Van o.a. het doopvont uit 1492 (Aert van Tricht) tot de schitterende orgelkas welke van origine dateert uit het begin van de 17e eeuw. De aquarel toont de noordelijke kooromgang naar het westen gezien. Geschilderd in een nagenoeg centraal perspectief.

Lüneburg, Johanniskirche

2021

De kerk is een 5-beukige hallenkerk in Lüneburg en gebouwd - in de backsteingotiek - tussen 1289 en 1470. Het is de oudste kerk van deze Hanzestad. De toren meet plm.110 meter hoog. Naast diverse kunstschatten bezit het een beroemd orgel welke dateert van 1553 en vervaardigd door Hendrik Niehoff. Later is het nog twee keer uitgebreid. Twee markante epitafen van de familie Stöterogge (burgermeesters en Sülfmeisters) sieren de kerk. Van Nikolaus(*1497) is de epitaaf op de aquarel zichtbaar. Prominent is het orgel met fraaie kas aanwezig in de aquarel. Een centraal perspectief van de westelijke travee van zuid naar noord

Kloster Lüne, Kreuzgang

2020

De noordelijke Kreuzgangflügel gezien van west naar oost. Op het eind is de Bararbarakapel nog zichtbaar door de geopende deur. Links daarvan het oude Maria-altaar. Dit gedeelte werd gebouwd samen met de kloosterkerk in de eerste kwart van de 15e eeuw. Links is de toegang tot de kerk, de drie muren aan de linkerzijde zijn streefpilaren t.b.v. de zuidelijke kerkwand. De geopende deur geeft toegang tot de begraafplaats van het klooster.  

Nonnenkoor Kloster Lüne

2019

Het nonnenkoor van Kloster Lüne, een verdieping in de westelijke zijde van de kerk. De aquarel toont de ruimte én het kruisgewelf en toont daardoor enorm. Het meubilair is fraai en kleurrijk en siert deze ruimte evenals een kist uit 1174. Ook een prachtig schilderij uit 1528 gemaakt door Lucas Cranach de Oudere 'de bewening van Christus' is in deze ruimte aanwezig. De vier klokken - de klokkentouwen op de aquarel - worden nog met de hand geluid waarvan de linker iedere dag om 8, 11 en 18 uur. Strikt 27 klokslagen.

Klosterkirche Lüne

2019

Kloster Lüne is gewijd in 1411 en verbouwd in 1648 naar een barokke stijl. De hoge abdisstoel (links) dateert uit 1411, het altaar met predella werd vervaardigd in 1524 waaraan rond 1650 de ranke bekroning werd toegevoegd. Het rijkelijk versierde laatrenaissance-barokorgel is in 1645 geplaatst. Waarschijnlijk bouwde Jonas Weigel het instrument. De kansel uit 1608 weerspiegelt haar voornaamheid en nabijheid van het klooster. Een aquarel in centraal perspectief.

Kloster Lüne, Barbarakapel

2019

De Barbarakapel van Klooster Lüne in Lüneburg. Een heldere, lichte kapel met een 3-zijdige sluiting. Onderdeel en als voormalige sacristie van dit oorspronkelijke Benedictijnse vrouwenklooster welke in 1172 gesticht is.
De aquarel van deze kleine kapel toont het fraaie drieluik uit 1662 en de eenvoudige gewelfschilderingen uit 1587. Onder de kapel is een crypte waarin een aantal rijkbeschilderde grafkisten van o.a. abdis Dorothea von Meding † 1587. Een aquarel in overhoeks perspectief.

Grote Kerk, Wijk bij Duurstede

2019

De bouw van de Grote of St.Janskerk dateert van de 14e eeuw als eenbeukige kruiskerk en na toevoeging van de zijbeuken in de 15e eeuw als hallenkerk. Het transept was in 1523 gereed, het koor brandde in 1579 af en is nooit herbouwd. Op de aquarel is het zuidelijk dwarsschip transept uitgebeeld met links de gesloten wand waar eens het koor was. Rechts is op deze aquarel nog een deel van de zuidbeuk zichtbaar. Thans is daar een orgel afkomstig uit Engeland geplaatst welke op 2 november 2019 in gebruik zal worden genomen.                        De aquarel is in centraal perspectief geschilderd.

St.Marienkirche, Stralsund II

2019

De zuidelijke beuk van de Marienkirche in Stralsund gezien van west naar oost. Op de voorgrond de barokke tombe van de Zweedse graaf Lilljenstedt († 1732). De Antwerpse beeldhouwer Jan Baptist Xavery vervaardigde het monument in 1738. Goed zichtbaar zijn de gewelven, overdadig versiert met guirlandes langs de kleurrijke ribben en een tweetal fresco's met zingende figuren.

Der Aa-Kerk, Groningen

2018

Deze 3- beukige kruisbasiliek kreeg z'n huidige vorm in de 15e eeuw. Schip en koor werden in 1603 gescheiden d.m.v. een herenbank. In de kerkruimte bevindt zich het Schnitgerorgel uit 1702 maar sinds1815 in deze kerk. Het hoogkoor heeft 12 pilaren welke zijn voorzien van een tekstdoek in een geschilderd cartouche. De aquarel is een overhoeks perspectief geschilderd en toont de noordelijke toegangspoort - met een fraaie doorkijk - van uit het noordoosten naar zuidwesten. Door het enorme raam is nog net de Korenbeurs zichtbaar.

Stevenskerk, Nijmegen

2018

Stevenskerk vanuit het noordelijk naar het zuidelijk transept in een centraal perspectief. Aan de linkerzijde de "aanvang" van de kooromgang. Prominent aanwezig is de magistraatsbank die in 1644 werd vervaardigd door Cornelis Hermansz Schaeff naar een ontwerp van Joost Jacobs. De "hemel" werd in 1676 aan het gestoelte toegevoegd.  

Marienkirche Stralsund

2017

De grootste kerk van Stralsund is gebouwd tussen 1348 en 1478 als basiliek met 3 beuken, transept, kooromgang en Langhaus. In de noordelijke en zuidelijke beuken bevinden zich fraaie, monumentale grafkapellen. De grootte van het schip wordt benadrukt door het grote Stellwagen-orgel gebouwd tussen 1653-1659 en is onlangs gerestaureerd. Op deze aquarel - vanuit de noordelijke kooromgang - zijn de grafkapellen zichtbaar en tevens het Langhaus met daarin een kolossaal gotische raam.

Magdalenakerk, Goes

2016

De kerk in het midden, dát is de Grote of Magdalenakerk van Goes. Een laat-gotische kruisbasiliek waarvan het koor uit 15e eeuw stamt. Zicht op het schip met het fraaie orgel uit 1641-43, gebouwd door William Deaken. Het huidige pijpwerk is uit 1969-71. Boven het orgel de turkse kap in Lodewijk XIV stijl (1739) en de oude kansel uit 1594. Aquarel in centraal perspectief, van west naar oost.  

Sankt Katharinenkirche, Hamburg

2016

De Sankt Katharinenkirche is één van de vijf hoofdkerken in de Hamburgse Altstadt. De huidige 3-hallenkerk dateert uit het midden van de 15e eeuw. Met het bombardement in juli 1943 ging ook het imposante Schnitgerorgel verloren. De herbouw van de Katharinen was in 2007 gereed. Een reconstructie van het orgel werd gerealiseerd door Flentrop tussen 2009 en 2013. Belangrijke componisten zoals Scheidemann en Reincken waren hier organist en ook Bach speelde hier meerdere keren. Aquarel in centraal perspectief, de zuidelijke beuk van west naar oost.  

Grote- of St. Laurenskerk, Alkmaar

2015

De noordelijke zijbeuk met op de voorgrond de kooromgang van deze prachtige kerk. Gebouwd tussen 1470 en 1518. In dit gebouw huizen twee prachtige orgels; het in 1646 gebouwde Van Hagebeerorgel, in 1725 gemoderniseerd door F.C.Schnitger. Daarnaast - en zichtbaar op de aquarel - het evenzo beroemde Van Covelensorgel uit 1511, het oudst bespeelbare orgel in Nederland! Onder het instrument de houten graftombe van de in 1296 vermoorde Floris V, Graaf van Holland.

Nicolaikerk, Appingedam

2014

De Nicolaikerk van Appingedam, waarvan de bouw in de 13e eeuw begon, is de grootste (driehallen)kerk van de Ommelanden. Op de afbeelding is de zijkant van het Hinsz-orgel (1744) te zien met het rugwerk nagenoeg in het midden van het beeld. De aquarel is getekend van zuid naar noord in een sterk centraal perspectief. 

Grote Kerk Monnickendam

2013

Zicht vanuit de zuidelijke kooromgang naar het westen. Het oudste gedeelte van deze driehallenkerk, welke dateert van begin 1400, is hier weergegeven. Compleet met trap van zeven treden welke nodig zijn om de kerk te betreden. De kerk heeft in z'n geheel een houten kap, nodig vanwege de slappe bodem ter plekke. In centraal perspectief geschilderd. 

Grote- of St.Jacobskerk, Den Haag

2012

De Haagse Grote Kerk (15e eeuws) gezien naar de zuidbeuk en kooromgang. Het weidse schip telt aan aan de noord- en zuidzijde elk drie zware zuilen. Deze kapellen zijn even hoog als het schip en tevens met een houten tongewelven overdekt. (zie ook Vianen) Ook bezit deze kerk veel gebrandschilderde vensters. Deels is in het zuidelijke dwarsschip het gebrandschilderd raam, gewijd aan Jan de Bakker, te zien. Hij was de eerste martelaar die vanwege zijn "ketterse" preken in 1525 op de brandstapel werd terechtgesteld.

Martinikerk, Groningen

2012

De noordelijke zijbeuk en kooromgang naar het oosten gezien. Links de enorme herenbanken (1628) bestemd voor de Raad en voogden van de kerk. De trap leidt daar naar toe, verder ook naar de Librije welke nog zichtbaar is. In de gewelven (1220) zijn 16 gaten zichtbaar waarachter zich klankpotten bevinden ter verbetering van de acoustiek. Het majestueuze orgel dateert in oorsprong uit 1480. In de 18e eeuw voerden Schnitger en Hinsz belangrijke wijzigingen uit. Aquarel in centraal perspectief.

Mariakerk, Krewerd (Gr)

2012

De Mariakerk van Krewerd is rond 1280 gebouwd. Het interieur bezit zowel een gotisch kruisribgewelf als een romanogotisch meloengewelf. Deze zijn met decoratieve patronen beschilderd. Naast meubilair zoals herenbank en kansel, geschonken in de 17e eeuw door het geslacht Ripperda, herbergt de Mariakerk het oudst bespeelbare orgel van Nederland welke dateert van 1531. In de koormuur is een dubbele piscina gebouwd. Een aquarel in centraal perspectief.

Petrus en Pauluskerk, Loppersum

2012

Centraal perspectief van de zuidelijke zijbeuk (1529), transept en Broederkapel uit 1490/99. Deze romanogotische kruiskerk is de grootste dorpskerk van de provincie Groningen. In de kerk bevinden zich meloenvormige koepelgewelven, netgewelven en kruisribgewelven. Het Hinsz-orgel dateert van 1736 maar is oorspronkelijk gebouwd in 1562. Naast fraaie fresco's in de noordkapel bevat de kerk nog een 17e eeuwse preekstoel en 18e eeuwse herenbank.

Eusebiuskerk, Arnhem

2011

Sinds 1961 is de Eusebiuskerk weer in gebruik nadat in 1944 de kerk door oorlogshandelingen grotendeels was verwoest. Ze is in de oorspronkelijke stijl herbouwd. Deze kerk, gebouwd na 1450, is naar voorbeeld van de Dom in Xanten (D) in de Nederrijnse laatgothiek. Het hoofdorgel is afkomstig uit de Hersteld Lutherse Kerk van Amsterdam waarop Jan Zwart destijds organist was. De aquarel is in een overhoeks perspectief geschilderd met zicht op het koor, viering en de noordelijke transept-arm en beuk.

Sint Janskerk, Gouda

2011

Aquarel van de Sint Jan in Gouda, met z'n 123 meter de langste kerk van Nederland. Wereldberoemd vanwege haar gebrandschilderde ramen. Ook in deze afbeelding zijn gedeelten daarvan te zien. Links twee ramen welke vervaardigd zijn tussen 1934-36, deze mozaïekramen zijn gemaakt van glas uit vorige restauraties. Rechts is nog een deel te zien van het raam "De Maagd van Dordrecht" uit 1596. Aan de linkerzijde is een gedeelte van het  in 1736 gebouwde Moreau-orgel waarbij de rugwerkkas behoorlijk achterover helt. Opmerkelijk is het bankenpatroon in deze kerk, amphitheatergewijs om de kansel heen gebouwd.  Aquarel in een overhoeks perspectief. 

Grote Kerk, Dordrecht II

2010

De Grote Kerk van Dordrecht bezit 3 orgels. Het grote orgel is het 3-klaviersorgel uit 1859. Het binnenwerk werd toen door W.H.Kam gebouwd in de mooie, rijkversierde orgelkas uit 1678. Het enorme front werd bekroond met familiewapens van de vier kerkmeesters, in het midden het wapen van Holland. Op het rugwerk werd het wapen van Dordrecht geplaatst en staat (bijna) centraal in deze aquarel. Aquarel in een overhoeks perspectief.

Grote Kerk, Dordrecht

2010

Van de kerk zijn fundamenten gevonden welke dateren uit de 12e en 13e eeuw. Omstreeks 1339 werd er begonnen aan de welbekende toren, het hoogkoor was gereed in ca. 1370. Het bouwwerk is hoofdzakelijk in de Brabantse Gothiek gebouwd. Met z'n lengte van 108 meter is het tevens één van de grootste middeleeuwse kerken van Nederland. De kerk bezit waardevol meubilair zoals de vroeg-renaissance koorbanken (1538-1542), het onlangs gerestaureerde Kam-orgel (1859) en een nieuw Bach-orgel (2007) en gebrandschilderde ramen. De aquarel toont de noordelijke beuk naar het westen met vooraan de enorme transeptwand met een blind raam. Uitgevoerd in centraal perspectief.

Walburgiskerk, Zutphen

2010

Aquarel van de noordoostelijke koorafsluiting en toegang tot het "retro"koor. Aquarel in een overhoeks perspectief met zicht op het grafmonument van Everhard van Heeckeren en zijn vrouw, vervaardigd in 1706. Deze, van origine romaanse kerk (11e eeuw), herbergt de unieke Librije uit 1561 en tevens het - onlangs gerestaureerde - Baderorgel uit de laat-renaissance.

Oostkerk, Middelburg

2010

Een wijde blik in deze fraaie achtkantige, uit 1667 daterende, Oostkerk van Middelburg. Het zicht is vooral op het liturgisch centrum gericht waarbij de preekstoel uit 1666 volledig in het licht staat. Het majestueuze De Rijckere-orgel (1783) neemt een volledige travee in beslag. De Oostkerk vertoont grote overeenkomsten met de Marekerk in Leiden, beide naar ontwerp van Arend van 's Gravensande.      

Grote of Stevenskerk, Nijmegen

2009

Een overhoeks perspectief van het zuidwestelijke transept met net nog zicht op de eerste straalkapel met schilderingen uit de 15e eeuw en het tochtportaal vervaardigd door Cornelis Schaeff in +/- 1632.

Grote of St.Vituskerk, Naarden

2009

Aquarel in centraal perspectief van de zuidelijke beuk, transept en kooromgang. Van west naar oost. Nog net rechts zichtbaar in het transept een marmeren plaquette.

Nicolaïkerk, Utrecht

2009

Zuidelijke beuk en transept van de Nicolaïkerk met wapenborden van de familie Van Os. Tevens nog zichtbaar de grafkapel van de familie Van Lynden van Luneburg.

Grote Kerk Vianen

2009

Een centraal perspectief geschilderd van oost naar west in de noordelijke zijbeuk. Een kerk met een houten tongewelf in twee richtingen, ook wel 'Haagse hallenkerk' genoemd.

Grote of St.Joriskerk, Amersfoort

2008

Een centraal perspectief geschilderd in de zuidbeuk van de Joriskerk van oost naar west. Een fraai doorkijkje naar de fresco van Sint Joris en de draak naar wie deze merkwaardige kerk is vernoemd.

Grote of Laurenskerk, Rotterdam

2008

De zuidelijke beuk, door het transept heen, getekend van oost naar west. Vanuit dit standpunt biedt het een ruime blik op het transept met het 'nieuwe' orgel. Ooit ook getekend door de Lorme (1657).

Hervormde Kerk, Ravenstein (2)

2008

Zicht op de achterzijde van de mooie dooptuinhek en op de achtergrond het fraaie orgeltje. Goed is zichtbaar de constructie van het houten dak met spanten en duwbalken.

Grote- of St.Stevenskerk, Nijmegen

2008

De zeer ruime en lichte kooromgang van de Nijmeegse Stevenskerk. Prachtige gepolychromeerde pilaren sieren deze ruimte. De grootscheepse nieuwbouw van deze kerk vond plaats in de loop van de 15e eeuw, met name het koor en de straalkapellen dateren van die tijd.

Hervormde Kerk, Ravenstein

2007

De kerk is gebouwd in 1641 als garnizoenskerk. Deze zaalkerk met een 4-hoekige sluiting heeft een open kapconstructie als spanten van een schip. De kansel dateert van 1644, het fraaie Tiengebodenbord uit 1648, het koorhek is gemaakt in 1659. De kerk heeft een prachtig Heijneman-orgel gebouwd in 1781 en dient zelf te worden 'getreed'.

Oude- of St.Nicolaaskerk, Amsterdam

2007

De noorderzijbeuk gezien van west naar oost. Zicht op het transeptorgel(1658) met enorme balustrade tussen de St.Joriskapel en de Weitkoperskapel alwaar ook Saskia van Uylenburgh, Rembrandt's eerste vrouw ligt begraven.

Wester of Gomaruskerk, Enkhuizen

2007

Overhoeks perspectief vanuit de noordelijke beuk naar het zuidwesten. Schitterend meubilair zoals preekstoel met dooptuin en het orgel uit 1547. Dankzij de inspanning van de Stichting Westerkerk is het orgelfront in 2009 gerestaureerd. Ook zal het orgel tzt te horen zijn na een grondige reconstructie.

Grote- of Barbarakerk, Culemborg

2006

Vanuit het transept zicht op de zuidelijke kooromgang met koororgel tegen de zuidwand. Schitterend hellend houten plafond van wagenschot.

Oude- of St.Nicolaaskerk, Amsterdam

2006

Overhoeks perspectief van de aanvang van de kooromgang vanuit de noordoostelijke hoek. Rechts de eenvoudige houten afscheiding van het koor. Het tochtportaal is oorspronkelijk gemaakt voor de Nieuwe Zijdskapel maar vond tenslotte z'n eindbestemming in de Oude Kerk.

Grote of St.Stevenskerk, Nijmegen

2006

Zuidelijke koorgang gezien van uit het westen naar het oosten.

Grote Kerk, Harderwijk

2006

De aquarel toont vanuit de noordelijke zijbeuk het zicht op de later opgetrokken wand om de kerk te dichten na het instorten van de toren en schip in 1797. Links een deel van de kooromsluiting en fresco.

Grote- of St.Stevenskerk, Nijmegen

2006

In haar huidige gedaante is 'de Stevens' een driebeukige hallenkerk, met een driebeukig dwarsschip en een kooromgang met straalkapellen. Hier het gezicht op het raam van de zuid-oostelijke transeptbeuk. Een typisch raam vanwege het 2/6 geblindeerde gedeelte.

Grote- of Andreaskerk, Hattem

2005

Gezicht door het schip naar het koor en koorhek. Het gerestaureerde Slegel-orgel bevindt zich aan de noordelijke wand van het schip met een zwart cartouche achter het orgel.

Grote- of Laurenskerk, Weesp

2005

Noorderbeuk gezien vanuit het westen naar het oosten. Opmerkelijk zware trekbalken, in de zelfde groene kleur als het kwartronde houten tongewelf. Schuin naar het zuidwesten is nog een deel te zien van het fraaie roodgekleurde koorhek.

Hervormde Kerk, Nieuwpoort

2005

Vanuit de koorsluiting zicht op kansel en orgel. Deze kerk is gebouwd als pseudo-basiliek in 1420. Het voorste deel van de kerk is afgebroken en voorzien van een nieuwe gevel en koepeltoren in 1774. Opmerkelijk kleurgebruik in tongewelf en trekbalken.

Grote- of Onze Lieve Vrouwe Kerk, Breda

2004

Een aquarel in overhoeks perspectief. Gezien vanuit de noorderzijbeuk naar het feestelijk geschilderde orgel met beschilderde luiken. Tegen de pilaar op de voorgrond de zgn.prinsenbank.

Oude- of St.Nicolaaskerk, Amsterdam

2002

Zicht op het rugwerk van het grote Christian Vater orgel vanuit de zuiderzijbeuk (Elisabeth Galenkapel) naar de noorderzijbeuk (Hamburgerkapel). De aquarel is nog utgevoerd i.c.m. sepia-inkt.

Oude- of St.Nicolaaskerk, Amsterdam

2000

Zuidelijke beuk gezien van het oosten naar het westen. Links de diverse kapelletjes en rechtvooruit de Doopkapel. Goed is zichtbaar de breedte van de beuk in deze oude driehallenkerk waar o.a. Sweelinck en de vrouw van Rembrandt, Saskia (van) Uylenburgh liggen begraven. De aquarel is i.c.m. sepia-inkt.

Grote- of St.Michaelskerk, Zwolle

2006

Schitterende driehallenkerk in hartje Zwolle. De noordelijke beuk gezien naar het westen.

Grote- of St.Michaelskerk, Zwolle

2006

Aquarel in sepia van de zuidelijke beuk naar het zuidoosten waarbij nog een gedeelte van het koorhek zichtbaar is. In een overhoeks perspectief.

Grote- of Laurenskerk, Weesp

2006

Koorsluiting met rijzige ramen. De middelste bank is afkomstig uit de voormalige Latijnse School, de bekroning daarop is het restant van de oude kansel. In sepia en pen uitgevoerd.

Grote- of Onze Lieve Vrouwe Kerk, Breda

2004

Kansel en pilaren vanaf het koorhek in zuidwestelijke richting. Aquarel in sepia uitgevoerd.

Grote- of Onze Lieve Vrouwe Kerk, Breda

2004

Kansel en achterzijde van de prinsenbank vanuit de noordelijke beuk naar het zuiden getekend. Aquarel in sepia uitgevoerd.

Grote- of Onze Lieve Vrouwe Kerk, Breda

2004

Zuidelijke kooromgang, van west naar oost. Aquarel in sepia uitgevoerd.