Het Nonnenkoor in de kloosterkerk van Lüne, een verdieping aan de westzijde met een open verbinding naar de kerk. Apart, wat we in Nederland eigenlijk niet kennen. Het is bij de Konventualinen 2 x per maand in gebruik voor de gezongen vespers en toegankelijk voor iedereen. Zie hun site www.kloster-luene.de